P H Y S I O I A S I S
fisikoth2
Φυσική Αποκατάσταση Νευρολογικών Παθήσεων

Νευρολογικές Παθήσεις

icon shape

Η φυσικοθεραπεία αποτελεί σημαντικό ρόλο στο κομμάτι της αποκατάστασης των νευρολογικών παθήσεων και των κακώσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Ανάμεσα στις νευρολογικές παθήσεις που αντιμετωπίζονται είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας και η νόσος του Parkinson, ενώ εφαρμόζονται και πρωτόκολλα αποκατάστασης για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμορραγικό ή ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Συχνή απόρροια αυτών των παθήσεων αποτελούν τα κινητικά προβλήματα και οι αισθητικές βλάβες. Οι αλλαγές αυτές δυσκολεύουν τις καθημερινές δραστηριότητες, όπως περπάτημα, σήκωμα από μία καρέκλα, σίτιση, γραφή, οδήγηση και άλλες. Η Φυσικοθεραπεία στα Νευρολογικά νοσήματα είναι η απάντηση σε όλα τα παραπάνω καθώς με εξειδικευμένες τεχνικές θα οδηγήσει στην αποκατάσταση (μερική-πλήρη).

 

 

Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας στην αποκατάσταση

 

Η φυσιοθεραπευτική προσέγγιση σε παθήσεις του νευρικού συστήματος επικεντρώνεται στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας. Ο στόχος είναι η μεγιστοποίηση των κινητικών ικανοτήτων του ασθενή, ώστε αυτός να ανταπεξέρχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις καθημερινές του δραστηριότητες. Σε αυτό το πλάνο οι θεραπευτές μας αναπτύσσουν συγκεκριμένες στρατηγικές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του ασθενούς. Βασικό κομμάτι αυτής της στρατηγικής αποτελεί ο διαχωρισμός των θεραπευτικών στόχων σε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους.

Έτσι ένας θεραπευτικός στόχος, όπως πχ η βάδιση που μπορεί να φαντάζει εκ πρώτης όψεως ακατόρθωτος, θα κατακερματιστεί σε μικρότερους ώστε να είναι εφικτοί και τελικά να συνθέσουν τον μεγαλύτερο στόχο που έχουμε θέσει.

Είναι αρκετές οι φορές που έρχονται σε εμάς ασθενείς που έχουν απογοητευτεί από προηγούμενα θεραπευτικά πλάνα καθώς δεν υπήρχε ένας σωστός και βιώσιμος προγραμματισμός. Η σωστή και καλά δομημένη επαναδραστηριοποίηση μπορεί να ανατρέψει τέτοιες καταστάσεις και ο ασθενής να επιτύχει τελικά την επάνοδο στην λειτουργική καθημερινότητα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα περισσότερα νευρολογικά προβλήματα συνοδεύονται και από μυοσκελετικές δυσλειτουργίες, οι οποίες πολλές φορές είναι και επώδυνες. Η φυσικοθεραπεία στα νευρολογικά περιστατικά αποσκοπεί στην πρόληψη και αποκατάσταση τέτοιων μυοσκελετικών προβλημάτων, ώστε στην πορεία προς την κανονικότητα να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια.

 

Οι στόχοι της νευρολογικής φυσικοθεραπείας είναι:

 

 • Διατήρηση/επαναφορά ορθής στάσης και κίνησης
 • Επανεκπαίδευση βάδισης
 • Αύξηση δύναµης του µυϊκού συστήµατος
 • ∆ιόρθωση παθολογικών αντανακλαστικών
 • Βελτίωση ισορροπίας
 • ∆ιατήρηση/βελτίωση εύρους κίνησης των αρθρώσεων
 • Καλή αναπνευστική λειτουργία
 • Αποκατάσταση λειτουργικών κινήσεων της καθηµερινής ζωής
 • Κοινωνική/εργασιακή επανένταξη.

 

 

Ειδικές τεχνικές θεραπείας

 

Η αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων απαιτεί εξειδικευμένη θεραπευτική παρέμβαση. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές λειτουργικής αποκατάστασης, οι οποίες στοχεύουν τόσο στη βελτίωση του νευροµυϊκού ελέγχου και στην επανεκπαίδευση της µυϊκής λειτουργίας όσο και στην ανάπτυξη φυσιολογικών προτύπων κίνησης και βάδισης. Αυτές είναι:

 

 • Μέθοδος Bobath
 • Μέθοδος Brunnstrom
 • Μέθοδος Vojta
 • Αισθητηριακή ολοκλήρωση
 • Ιδιοδεκτική νευροµυϊκή διευκόλυνση (Μέθοδος PNF)     
 • Στρατηγικές βελτίωσης κινητικής μάθησης (Motor Relearning)
 • Τεχνικές εξισορρόπησης εµβιοµηχανικών δυσλειτουργιών (Maitland, Myofascial Trigger Points)
 • Ηλεκτροµυογραφική ανατροφοδότηση (EMG Biofeedback)
 • Τεχνικές κινητοποίησης νευρικού ιστού (Neurodynamics)
 • Τεχνική Vodder σε περιπτώσεις συνύπαρξης οιδημάτων.

 

Οι Θεραπευτές μας είναι έμπειροι  εκπαιδευτές διαφόρων μεθόδων αντιμετώπισης νευρολογικών διαταραχών, αλλά πάνω από όλα προσιτοί και πρόθυμοι να βοηθήσουν σε οποιαδήποτε  δυσκολία που πιθανόν να αντιμετωπίζετε.