P H Y S I O I A S I S

Kinesio Taping

Τι είναι το Kinesio Taping;

To Kinesio Taping είναι ένα θεραπευτικό εργαλείο και έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλές στο χώρο του αθλητισμού. Η ταινία έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα για την πρόληψη και τη θεραπεία αθλητικών τραυματισμών. Το KT δεν χρησιμοποιείται μόνο για αθλητικούς τραυματισμούς αλλά για διάφορες άλλες συνθήκες.Αναπτύχθηκε από τον Ιαπωνικό Chiropractor Dr. Kenzo Kase στη δεκαετία του 1970 με σκοπό την ανακούφιση του πόνου και τη βελτίωση της επούλωσης σε μαλακούς ιστούς.

Τι μπορεί να βελτιώσει με την εφαρμογή του;

Η θεωρία του kinesio tape υποστηρίζει πως η εφαρμογή του kinesiology tape μπορεί να μειώσει τα επώδυνα συμπτώματα σε τραυματισμούς, να αυξήσει το εύρος της κίνησης, να βελτιώσει την ιδιοδεκτικότητα και να βοηθήσει στην αποκατάσταση της λεμφικής και αιματικής κυκλοφορίας. Όλα αυτά επιτυγχάνονται αφενός με τη δημιουργία τάσης, αφετέρου με την ανύψωση του δέρματος και την αύξηση του κενού κάτω από αυτό.

Kinesio tape και πόνος

Είναι γνωστό από την ανατομία πως στο μεσοδιάστημα ανάμεσα στους επιφανειακούς μύς και το δέρμα, υπάρχουν αλγουποδοχείς.Αυτοί οι αλγουποδοχείς είναι υποδοχείς πόνου, που προειδοποιούν όταν για κάποιο λόγο κάτι δε πάει καλά στην περιοχή που βρίσκονται.Από την άλλη πλευρά κάθε μυοσκελετικός τραυματισμός ακολουθείται από φλεγμονή.Ένα βασικό χαρακτηριστικό της φλεγμονής είναι η διόγκωση των δομών που φλεγμαίνουν λόγω έντονης αιμάτωσης.Αυτή η διόγκωση μειώνει το κενό ανάμεσα στο δέρμα και τον μύ.Το γεγονός αυτό προκαλεί μια συμπίεση των υποδοχέων που αναφέραμε παραπάνω, οπότε και δίνεται το ερέθισμα στον εγκέφαλο να αισθανθούμε πόνο και ένα αίσθημα πίεσης στην περιοχή.Η θεωρία εφαρμογής του kinesio tape αναφέρει πως τοποθετούμε την ταινία με μια προδιάταση της εμπλεκόμενης περιοχής και άρα και του δέρματος. Επομένως όταν η περιοχή είναι σε φυσιολογική, μη διατεταμένη θέση, το kinesiology tape θα δημιουργήσει πτυχές.Οι πτυχές είναι απαραίτητες να δημιουργηθούν σύμφωνα με τον dr Kenzo Kase.Αυτό είναι αναγκαίο διότι το πτυχοειδές αποτέλεσμα κάνει μια έλξη στο δέρμα.

Η έλξη αυξάνει την απόσταση μεταξύ δέρματος και μυών.Η αύξηση αυτής της απόστασης σημαίνει πως αρκετοί από τους αλγοϋποδοχείς παύουν να συμπιέζονται, οπότε παύουν και να στέλνουν ερεθίσματα πόνου στον εγκέφαλο. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η αισθητή, και άμεση πολλές φορές, ελάττωση των επώδυνων συμπτωμάτων.Φυσικά αυτή η θεωρία έχει περισσότερη βάση για επιφανειακούς τραυματισμούς, καθώς σε εν τω βάθει μυϊκές δομές η έλξη του δέρματος δεν μπορεί να έχει καμία επίδραση στον πόνο.

Kinesio tape και εύρος κίνησης

Η αρχική εφαρμογή στατικού tape και έπειτα kinesio tape από τον dr Kase είχε ως απώτερο σκοπό τη διόρθωση της ασυμμετρίας και της κακής ευθυγράμμισης των αρθρώσεων.Η θεωρία του taping αναφέρει πως η κακή θέση των αρθρώσεων οδηγεί σε υπερδιάταση δομών οι οποίες κατόπιν υπερσυστέλονται ώστε να επανέλθουν στη φυσιολογική τους θέση προκαλώντας επιπλεόν ανισορροπίες και μυοπεριτονιακές ανωμαλίες.

Φυσικά όλα τα παραπάνω οδηγούν σε μειώσεις του φυσιολογικού εύρους κίνησης.To kinesio tape λοιπόν ίσως, μέσω της διόρθωσης ασυμμετριών και αποτροπής υπερδιατάσεων μαλακών μορίων, να βοηθά τις εμπλεκόμενες αρθρώσεις να αυξάνουν το εύρος κίνησης και μάλιστα με ελεγχόμενο τρόπο, αφού η ταινία κινησιοεπίδεσης μπορεί να αποτρέψει κίνηση σε ακραίες τροχιές.

Kinesio tape και εφαρμογή

H εφαρμογή ενός kinesiology tape πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο θεραπευτή με συγκεριμένο τρόπο, κατεύθυνση, μήκος, τάση και σε συγκεκριμένη ανατομική τοποθεσία ώστε να έχει σωστό αποτέλεσμα. Ευτυχώς είναι μια ακίνδυνη σχετικά εφαρμογή και έτσι η χρήση του από ανειδίκευτα άτομα δεν προκαλεί προβλήματα αλλά δεν έχει και κανένα αποτέλεσμα πέραν του placebo.Θα πρέπει φυσικά να ξεκαθαρίσουμε πως το kinesiology tape ΔΕΝ είναι έμπλαστρο, ΔΕΝ εμπεριέχει κάποια χημική φαρμακευτική ουσία και ΔΕΝ παίζουν ρόλο τα χρώματα.Στην αγορά υπάρχουν κυριολεκτικά άπειρα kinesiology tapes αλλά η ποιότητα της κόλλας και του βαμβακερού υλικού διαφέρει και αυτό φαίνεται στην χρήση και στην αντοχή σε ιδρώτα, νερό, επναλαμβανόμενες κινήσεις, αθλητισμό κλπ.