P H Y S I O I A S I S

Επικοινωνία

Το Κέντρο μας βρίσκεται στην οδό Καρκαβίτσα 23, σε μια από τις κεντρικές οδούς της πόλης. Είναι εύκολα προσβάσιμο και από το κέντρο και από την Περιφερειακή Οδό του Βόλου.